قوانین و مقررات

ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ سازمان مالیاتی

بخشنامه ۲۱۰/۱۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴(ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ سازمان مالیاتی) نکته : بموجب این رای صرفاً موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه مالیاتی کتمان تلقی می‌شود، عدم ثبت در دفاتر قانونی مشمول جریمه کتمان نمی باشد. تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی […]

ادامه مطلب

عدم کسر مالیات تکلیفی (مالیات بر درآمد اجاره) موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳)

شماره:۶۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۸/۶/۱۳۹۳ عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور. پیوست: بخشنامه   ۶۳ ۹۳ ماده (۲) و تبصره(۹) ماده (۵۳) م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم […]

ادامه مطلب

آیا نوادگان دختری از مستمری اجداد برخوردار می‌شوند؟

اساس قانون تامین‌ اجتماعی پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط بیمه‌ شده در گذشته ضروری است؛ اما آیا نوادگان فرزندان دختر هم می‌توانند مستمری اجداد خود را دریافت کنند؟ به گزارش ایرنا، خدمات سازمان تامین اجتماعی در قالب تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت، جامعه بازنشستگان، کارگران، حقوق‌بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، خانواده‌های بی‌سرپرست، بیکاران، ازکارافتادگان […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است