نوشته هایی با برچسب "اداره امور مالیاتی"

۷ درصد بیمه سهم کارگر قابل کسر از درآمد حقوق بگیر می باشد؟

 به برخی ابهامات حقوق با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال ۱۴۰۲ و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخشهای مالیاتی در این ارتباط پاسخ داده شد. با عنایت به بند ۱ و ۲ این نامه ، مزایا رفاهی مشمول پرداخت مالیات ۷ درصد بیمه سهم کارگر قابل کسر از درامد حقوق بگیر می باشد.

ادامه مطلب

هزینه های قابل قبول اسپانسر ورزرشی از نظر اداره امور مالیاتی

 ۱ به استناد بند (چ ) از ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه :  وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است