نوشته هایی با برچسب "اسپانسر ورزشی"

هزینه های قابل قبول اسپانسر ورزرشی از نظر اداره امور مالیاتی

 ۱ به استناد بند (چ ) از ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه :  وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است