نوشته هایی با برچسب "سختی کار"

منظور از سختی کار چیست ؟

تعریف مشاغل سخت و زیان آور، مطابق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی موجب این تبصره: « کارهای سخت و زیان ‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی […]

ادامه مطلب