تجارب شخصی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

 

 

تجربه گامی به سوی کمال و نگاهی به گذشته برای پیمودن راه آینده است و تجارب مستند نمی شوند مگر با مدیریت دانش.

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابرسی

دارای گواهینامه دوره مشاوره عالی مالیاتی

گواهینامه دوره دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است