درباره ما

تاریخ انتشار : 2018/02/03

هدف وب سایت دنیای حسابداری  گسترش ، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و حسابرسی و همچنین ارائه خدمات به کلیه افرادی نیازمند ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی است.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است