درباره ما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

هدف وب سایت دنیای حسابداری  گسترش ، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و حسابرسی و همچنین ارائه خدمات به کلیه افرادی نیازمند ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی است.

 

سعید طاهری  کارشناس ارشد حسابداری

مصطفی قندی کارشناس ارشد مدیریت

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن مدیران مالی ایران

عضو انجمن مدیران مالی اصفهان

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است