نوشته هایی با برچسب "ابلاغ الکترونیکی"

افزایش مهلت زمان مراجعه به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

افزایش مهلت زمان مراجعه به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و افزایش سطح رضایتمندی آنان از خدمات سازمان امور مالیاتی، از ابتدای سال 1402، مهلت زمان مراجعه مؤدیان به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، از ده روز به بیست روز افزایش یافته است. پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است