نوشته هایی با برچسب "استاندارد 8 موجودی کالا"

زیان کاهش ارزش موجودی کالا

زیان کاهش ارزش موجودی کالا طبق بند 4 استاندارد 8  با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا : موجودی مواد و کالا بر مبنای ” اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ” تک تک اقلام یا گروه های اقلام مشابه ؛ در تاریخ صورت های مالی اندازه گیری شود.( در رعایت این روش، […]

ادامه مطلب

برآورد ارزش موجودی کالای پایان دوره

در مواردی که شمارش فیزیکی موجودی کالا پایان دوره  غیر اقتصادی یا غیر ممکن باشد (مثل آتش سوزی انبار) می توان از طریق روش های زیر اقدام به برآورد موجودی کالای پایان دوره نمود: 1- روش سود ناخالص: این روش مبتنی بر روابط گذشته است و از طریق محاسبه میانگین نسبت سود ناخالص در چند […]

ادامه مطلب

روش های نگهداری و قیمت گذاری موجودی کالا

طبق استاندارد شماره 8 با عنوان موجودی کالا ؛ روش های نگهداری ،بهایابی و قیمت گذاری موجودی کالا به شرح زیر می باشد الف – سیستم های حسابداری موجودی کالا:                     1- سیستم ادواری ( استفاده در خرده فروشی ها مانند هایپر استار و شهروند و….) […]

ادامه مطلب

هزینه حمل کالا و مواد

هزینه حمل کالا و مواد 1- بهای حمل مربوط به مواد اولیه در تولید استفاده می شود به بهای تمام شده محصول منظور می گردد  2- بهای حمل مواد در داخل کارخانه (مثلا  هزینه  انتقال مواد از انبار مواد اولیه به خط تولید به دلیل فاصله انبار از خط تولید ) به عنوان هزینه های […]

ادامه مطلب

مالکیت موجودی کالا

مالکیت موجودی کالا ( استاندارد حسابداری شماره 8 ) : الف -1) کالای در راه: واحد هایی در زمره موجودی کالا قرار می گیرند که واحد تجاری دارای مالکیت قانونی آنها باشد (انتقال مزایا و مخاطرات از فروشنده به خریدار). بدین منظور قراردادهای حمل کالا باید مورد بررسی قرار گیرند.زیرا بیانگر نقطه انتقال مالکیت می […]

ادامه مطلب