نوشته هایی با برچسب "اسناد خزانه اسلامی"

هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی

مصوبه هیات وزیران پیرامون احکام مالیاتی واگذاری اسناد خزانه اسلامی و هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی تهران – اینتا – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران پیرامون احکام مالیاتی واگذاری اسناد خزانه اسلامی و هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد. به […]

ادامه مطلب