نوشته هایی با برچسب "اظهارنامه مالیاتی"

مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد

طبق  مقررات قانون مالیات های مستقیم ،مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی محترم می باشد. لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت،کافی نت ها و سایر مراجع،انجام می گیرد،ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،مودیان […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است