نوشته هایی با برچسب "اعتراض الکترونیکی به اوراق مالیاتی"

رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی ابطال شد

 رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی در خصوص آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ۲۴۷ ابطال‌شد. تصویر دادنامه شماره 140231390002870718 مورخ 14021103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال رای شماره 30/04/4011 مورخ 1375/04/11 شورای عالی مالیاتی برای رعایت مفاد رای مذکور، به پیوست ارسال گردید ( کلاسه 833-45) […]

ادامه مطلب

چگونگی رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه چگونگی رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که بیش‌برآوردی صورت گرفته باشد ادارات کل امور مالیاتی  در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه […]

ادامه مطلب

جلوگیری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف

 از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و  تقاضای اعتراض و شکایت وی در اجرای حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م جلوگیری شود نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۹ که مقرر می دارد: برای آن دسته […]

ادامه مطلب

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منتشرشد.  این بخشنامه پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ صادرشده است.

ادامه مطلب

نحوه‌ی ثبت اعتراض الکترونیکی به اوراق مالیاتی

اطلاعیه در خصوص نحوه‌ی ثبت اعتراض الکترونیکی به اوراق مالیاتی به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض به اوراق تشخیص مالیات(از جمله اوراق تشخیص مالیات ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی)/ مطالبه مالیات یا برگ اجرایی (مالیات مسکونی خالی، مالیات خودرو­های گران­قیمت و مالیات واحد­های مسکونی و باغ­‌ویلا­های گران­قیمت)/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد/ آرای هیأت‌های حل اختلاف […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است