نوشته هایی با برچسب "اعتراض به برگه تشخیص"

جلوگیری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف

 از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و  تقاضای اعتراض و شکایت وی در اجرای حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م جلوگیری شود نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۹ که مقرر می دارد: برای آن دسته […]

ادامه مطلب

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منتشرشد.  این بخشنامه پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ صادرشده است.

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است