نوشته هایی با برچسب "بیمه اختیاری"

مقررات و خدمات بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی

    بیمه اختیاری امکانی ویژه برای کسانی است که بعد از یک دوره اشتغال و بیمه‌پردازی، در حال حاضر تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و تمایل دارند سوابق بیمه‌پردازی خود را تا رسیدن به سن برخورداری از خدمات بلندمدت تأمین‌اجتماعی ادامه دهند. این افراد در صورتی که حداقل ۳۰ روز  سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشند، می‌توانند […]

ادامه مطلب