نوشته هایی با برچسب "تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم"

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی تعیین شد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ طی نامه شماره ۹۷۷۹۱/م مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.  

ادامه مطلب