نوشته هایی با برچسب "تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم"

معافیت های مالیاتی صاحبان مشاغل

مالیات یکی از درآمدهای اصلی دولت است و نقش مهمی در اداره جامعه دارد؛ همچنین در بیشتر کشورها منابع درآمدی و سرمایه‌ ای دولت شامل پرداخت مالیات مردم می‏ باشد. دولت‌ ها برای تشویق کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای خلق ثروت بیشتر و کمک به توسعه اقتصادی بعضی از فعالیت‌ ها، معافیت مالیاتی وضع کرده‌ […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است