نوشته هایی با برچسب "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران"

شرایط ثبت نام آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ۱۴۰۲

هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری ششمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷است. لذا بدین‌وسیله از واجدین شرایط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر، برای شرکت […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است