نوشته هایی با برچسب "حد نصاب معاملات"

حد نصاب معاملات جهت ارسال تجمیعی معاملات فصلی اعلام شد

حد نصاب معاملات موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۴۰۲ توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ ، معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به […]

ادامه مطلب

حد نصاب معاملات در سال 1402

ا تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد وچهارصد و پنجاه میلیون ریال، – معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال – و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون […]

ادامه مطلب