نوشته هایی با برچسب "زنان خانه دار"

خدمات تامین‌اجتماعی برای بیمه زنان خانه‌دار و دختران

مات سازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان به دو دسته خدمات بیمه‌ای و خدمات درمانی تقسیم می‌شود و پرداخت انواع مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از جمله مهم‌ترین خدمات بلندمدت این سازمان است. شرایط و مقررات بیمه زنان خانه‌دار و دختران زنان خانه‌دار و نیز دخترانی که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند، حتی بدون سابقه […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است