نوشته هایی با برچسب "سود فعالیت"

اینتاکد – ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات 1400

اینتاکد – ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات 1400 براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از ابتدای سال ۱۳۹۸ نحوه رسیدگی برمبنای علی الراس حذف گردید لذا سازمان امور مالیاتی برای سنوات ۱۳۹۸ به بعد دفترچه ضرایب صادر ننموده است . این در حالی می باشد که از سال ۱۳۹۸ سازمان از مبنای دیگری با عنوان سود فعالیت […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است