نوشته هایی با برچسب "طبقه بندی مشاغل"

قرارداد کار و شرط و شروط آن

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.    در این خصوص قانون […]

ادامه مطلب

گروه بندی مالیاتی مشاغل در سال 1401

گروه بندی مالیاتی مشاغل در سال 1401     صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که یکی از سه شرط زیر را داشته باشند، جزء مشاغل گروه اول مالیاتی محسوب می‌شوند: 🔸 درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه […]

ادامه مطلب