نوشته هایی با برچسب "عالی الراس"

تغییرات در نحوه رسیدگی مالیاتی عملکرد

تغییرات در نحوه رسیدگی مالیاتی عملکرد ؛ از ابتدای سال 1398 ( به موجب اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات های مستقیم) الف ) حذف روش علی الراس (موضوع ماده 97 ق.م.م اصلاحیه سال 13980)      موارد زیر باعث علی راس شدن رسیدگی مالیاتی شرکت در ماده 97 قدیم، می گردید :       […]

ادامه مطلب