نوشته هایی با برچسب "قرارداد های حمل کالا"

مالکیت موجودی کالا

مالکیت موجودی کالا ( استاندارد حسابداری شماره 8 ) : الف -1) کالای در راه: واحد هایی در زمره موجودی کالا قرار می گیرند که واحد تجاری دارای مالکیت قانونی آنها باشد (انتقال مزایا و مخاطرات از فروشنده به خریدار). بدین منظور قراردادهای حمل کالا باید مورد بررسی قرار گیرند.زیرا بیانگر نقطه انتقال مالکیت می […]

ادامه مطلب