نوشته هایی با برچسب "قرارداد کار انفرادی"

قرارداد پیمانکاری تک نفره یا انفرادی مشمول بیمه نیست!

 قرارداد پیمانکاری تک نفره یا انفرادی مشمول بیمه نیست! مقدمه) سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۶۰ مقرر نمود که در خصوص قراردادهای پیمانکاران حقیقی که موضوع قرارداد را شخصاً انجام می‌دهند، میزان حق بیمه مطابق با ضرایب بخشنامه ۳-۱۰۰ و ۱۴۳ و۱۴ جدید درآمد تعیین و وصول می‌گردد و حق بیمه […]

ادامه مطلب