نوشته هایی با برچسب "ماده ۱47 قانون مالیات های مستقیم"

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست؟

در هر کسب و کاری همان طور که بحث درآمد بسیار اهمیت دارد بحث هزینه‌ها نیز مهم است. اشخاص همانگونه که به دنبال درآمد بالا و بازاریابی جهت جذب مشتریان بیشتر هستند؛ در پی کاهش هزینه‌ها و مدیریت آنها نیز می‌باشند. اهمیت بحث هزینه‌ها چه از لحاظ مالیاتی و چه از لحاظ حسابداری در هر […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است