نوشته هایی با برچسب "ماده ۱48 قانون مالیات های مستقیم"

پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست

پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد (دادنامه شماره ۱۴۳۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ * شاکی : بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا […]

ادامه مطلب

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست؟

در هر کسب و کاری همان طور که بحث درآمد بسیار اهمیت دارد بحث هزینه‌ها نیز مهم است. اشخاص همانگونه که به دنبال درآمد بالا و بازاریابی جهت جذب مشتریان بیشتر هستند؛ در پی کاهش هزینه‌ها و مدیریت آنها نیز می‌باشند. اهمیت بحث هزینه‌ها چه از لحاظ مالیاتی و چه از لحاظ حسابداری در هر […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است