نوشته هایی با برچسب "ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم"

بند ح تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص برخی معافیت های مالیاتی کاربردی

بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شامل برخی معافیت های مالیاتی کاربردی بدین شرح می باشد: برای صاحبان املاک اجاری موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم ۷۵ میلیون تومان و برای صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، ۱۰۰ میلیون تومان و برای صاحبان مشاغلی که از پایانه فروشگاهی موضوع ماده […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است