نوشته هایی با برچسب "ماده 105 قانون مالیات های مستقیم"

درآمد اتفاقی چیست؟

درآمد اتفاقی طبق مفاد ماده 119 ق.م.م هر گونه درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل نماید تعریف می‌گردد. با توجه به ماده مذکور از منظر قانون گذار بین درآمد […]

ادامه مطلب