نوشته هایی با برچسب "ماده 238 قانون مالیات های مستقیم"

قابل توجه مودیانی که پرونده مالیاتی تراکنش های بانکی آنها جریان رسیدگی مالیاتی می باشد

قابل توجه مودیانی که پرونده مالیاتی ناشی از تراکنش های بانکی ( چه متصل به کارتخوان و چه غیر متصل به کارتخوان ) آنان حالیه در جریان رسیدگی مالیاتی می باشد. آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۹۹ ، بخشنامه شماره ۵۵۴۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۴۰۱ می […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است