نوشته هایی با برچسب "مالیات بر ارزش افزوده"

کدام یک از مودیان ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض هستند؟

اظهارنامه پیش فرض برای کلیه مودیان فراخوان شده مالیات ارزش افزوده خواهد بود. لذا اگر فردی مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی کشور اقدامی نکرده است، میبایست ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. آیا اشخاصی که مشمول فراخوان […]

ادامه مطلب

تمدید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان و مهلت ارسال صورتحساب معاملات فصلی

چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ را تا بیست و دوم اردیبهشت ماه اصلاح، تکمیل و مسترد نمایند، از امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می شوند. مهلت ارسال جرایم مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا […]

ادامه مطلب

آیا بیمه تکمیلی معاف از ارزش افزوده است ؟

آیا بیمه تکمیلی معاف از ارزش افزوده است ؟ با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، و همچنین بند ۲ بخشنامه ۸۶۸۸۲ به تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۸  ، تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمه نامه ها ، تاریخ صدور بیمه نامه خواهد بود و با استناد به ماده ۴۷ […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است