نوشته هایی با برچسب "محسن کی منش"

عیدی پرداخت نشده در سال های گذشته چگونه محاسبه می شود؟

کارشناس روابط کار گفت: اگر عیدی کارگری چندین سال پرداخت نشده و به اداره کار مراجعه می کند، در صورت احراز عدم پرداخت، عیدی هر سال به مبلغ همان سال محاسبه و پرداخت می شود. کارگری سوال کرد: عیدی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ پرداخت نشده، نحوه محاسبه چگونه است؟  به گزارش کارگر ۲۴؛ محسن کی منش کارشناس روابط کار […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است