نوشته هایی با برچسب "معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م"

بخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی درخصوص نحوه اعمال معافیت ماده ١٣٢

فاصله هوایی از ابتدای سال ۱۳۹۵ ملاک اعمال معافیت ماده ١٣٢ قانون مالیات های مستقیم است. با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است