نوشته هایی با برچسب "معافیت مالیاتی"

احکام مالیاتی درآمد سود تضمین شده

احکام مالیاتی درآمد سود تضمین شده  الف )  مالیات بر درآمدسود تضمین شده : کلا سود تضمین شده مشمول مالیات می باشد به استثنای سود شناسایی شده در قالب ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم به موجب بند (6) بخشنامه 200/98/24 مورخ 1398/03/21 : در خصوص معافیت موضوع ماده 1398 مکرر قانون مالیات های […]

ادامه مطلب

هزینه های قابل قبول اسپانسر ورزرشی از نظر اداره امور مالیاتی

 ۱ به استناد بند (چ ) از ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه :  وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است