نوشته هایی با برچسب "موجودی کالای پایان دوره"

برآورد ارزش موجودی کالای پایان دوره

در مواردی که شمارش فیزیکی موجودی کالا پایان دوره  غیر اقتصادی یا غیر ممکن باشد (مثل آتش سوزی انبار) می توان از طریق روش های زیر اقدام به برآورد موجودی کالای پایان دوره نمود: 1- روش سود ناخالص: این روش مبتنی بر روابط گذشته است و از طریق محاسبه میانگین نسبت سود ناخالص در چند […]

ادامه مطلب