نوشته هایی با برچسب "نوبت کاری"

نحوه محاسبه حقوق کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت

نحوه محاسبه حقوق کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت   کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند، شغلشان مختلط محسوب می شود، در واقع نوبت کاری نیست. روش محاسبه به این صورت است که مازاد بر ۴۴ ساعت در هفته باید به آنها اضافه کاری پرداخت شود و همینطور […]

ادامه مطلب

اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار

اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و یا ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند ، غیر نوبت کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد شب کاری اضافه بر مزد […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است