نوشته هایی با برچسب "هزینه های قابل قبول مالیاتی"

پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست

پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد (دادنامه شماره ۱۴۳۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ * شاکی : بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا […]

ادامه مطلب

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست؟

در هر کسب و کاری همان طور که بحث درآمد بسیار اهمیت دارد بحث هزینه‌ها نیز مهم است. اشخاص همانگونه که به دنبال درآمد بالا و بازاریابی جهت جذب مشتریان بیشتر هستند؛ در پی کاهش هزینه‌ها و مدیریت آنها نیز می‌باشند. اهمیت بحث هزینه‌ها چه از لحاظ مالیاتی و چه از لحاظ حسابداری در هر […]

ادامه مطلب

هزینه قابل قبول اجراء و نگهداری پروژه ها

هزینه‌های تمام شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و ‌طرح های  به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه‌های‌قابل‌قبول‌مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، لذا در مواردی که […]

ادامه مطلب

هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی

مصوبه هیات وزیران پیرامون احکام مالیاتی واگذاری اسناد خزانه اسلامی و هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی تهران – اینتا – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران پیرامون احکام مالیاتی واگذاری اسناد خزانه اسلامی و هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد. به […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است