نوشته هایی با برچسب "وزارت امور اقتصاد و دارایی"

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاح شد

اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۴۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵ ابلاغ شد. ۱- در بند (ب) ماده ۱ بعد از عبارت «مجوزهای قانونی» عبارت «کسب یا کار» افزوده میشود. ۲- مفاد بند (خ) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح میشود: خ – کاربر مجاز اشخاص حقیقی […]

ادامه مطلب

حد نصاب معاملات در سال 1402

ا تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد وچهارصد و پنجاه میلیون ریال، – معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال – و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است