نوشته هایی با برچسب "کمیته فنی"

پرسش و پاسخ شماره ۱۳۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی

نحوه بکارگیری بند ٢٩ب استاندارد حسابداری ١۶ در خصوص تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به ساخت یا تحصیل دارایی‌ها» تشریح شد. به حساب دارایی منظور نمودن مخارج تامین مالی بدهیهای ارزی پس از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی

ادامه مطلب