آثار مالیاتی تخفیف ( جایزه ) کالا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

آثار مالیاتی تخفیف ( جایزه ) کالایی از حیث شمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است