آموزش سامانه صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

 

 

آموزش بخش خرید و فروش سامانه صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

 

 

آموزش بخش پیمانکاری سامانه صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

 

 

آموزش بخش واردات و صادرات سامانه صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

 

 

آموزش بخش حق العملکار سامانه صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

 

 

آموزش بخش اجاره سامانه صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

 

 

آموزش بخش سایر توضیحات صورت معاملات فصلی – ماده 169 مکرر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است