آموزش عملیات اجرایی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

 

آموزش عملیات اجرایی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در حقیقت تغییراتی در جریان فرآیند های اجرایی قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم می باشد.می توان گفت این قانون در دو بخش اجرایی بنام طرح سامانه مودیان و پروژه پایانه فروشگاهی قابل تعریف باشد.
در این قانون هدف طرح سامانه مودیان ، ایجاد بستری تحت وب برای ارتباط مودیان و سازمان مالیاتی با یکدیگر در کارپوشه فعالیت های اقتصادی و معامالتی تحت عنوان حساب دفتر کل مشترک فروش و خزانه برای مودیان و سامانه رسیدگی و تشخیص و قطعی سازی هوشمند (بدون دخالت مامور مالیاتی)برای سازمان مالیاتی است.
برای دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.