آموزش نحوه محاسبه بیمه بیکاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

آموزش نحوه محاسبه بیمه بیکاری کارگران را در این ویدئو ببینید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است