آیا امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمت در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

درخصوص شناسه کالا/خدمت عمومی، امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمت در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وجود دارد.
لیکن درخصوص استفاده از شناسه کالا/خدمت اختصاصی چنین امکانی وجود ندارد و در هر صورتحساب الکترونیکی در هر ردیف، صرفا از یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی می‌توان استفاده نمود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است