آیا به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ اداره کل روابط کار در خصوص بیمه بیکاری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره منتشر شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است