آیا بیمه تکمیلی معاف از ارزش افزوده است ؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

آیا بیمه تکمیلی معاف از ارزش افزوده است ؟

با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، و همچنین بند ۲ بخشنامه ۸۶۸۸۲ به تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۸  ، تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمه نامه ها ، تاریخ صدور بیمه نامه خواهد بود و با استناد به ماده ۴۷ قانون دائمی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ : پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون ( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ) است، از نظر تعیین مأخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  سال ۱۳۸۷ می‌باشد .

به همین علت خدمات بیمه های درمان تکمیلی، که تاریخ صدور بیمه نامه ی آن ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ است مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ، به موجب ماده ۹ این قانون ، خدمات بیمه های درمان تکمیلی ، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است