آیا دانه قهوه مشمول مالیات بر ارزش افزوده هست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

اظهارنظر اداره کل مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده دانه قهوه منتشر شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است