آیا هزینه وجه التزام بانک‌ها جز هزینه قابل قبول میباشد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

بموجب رای شورای عالی مالیاتی هزینه وجه التزام بانک‌ها به طرفیت بانک مرکزی جز هزینه قابل قبول میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است