آیا چاپ و زینک کتاب، چاپ روزنامه معاف از مالیات ارزش افزوده است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

عدم تسری معافیت ارزش افزوده خدمات چاپ به غیر از خدمات مربوط به چاپ و زینک کتاب، چاپ روزنامه تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است