آیین نامه اجرایی مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب ، برق ، گاز …..

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب ، برق ، گاز ….. ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است