احکام مالیاتی درآمد سود تضمین شده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

احکام مالیاتی درآمد سود تضمین شده 

الف )  مالیات بر درآمدسود تضمین شده : کلا سود تضمین شده مشمول مالیات می باشد به استثنای سود شناسایی شده در قالب ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم

به موجب بند (6) بخشنامه 200/98/24 مورخ 1398/03/21 : در خصوص معافیت موضوع ماده 1398 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد در موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

الف – در خصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد

الف- 1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر ( رعایت الزام نرخ صفر مالیاتی مثل ارسال اظهارنامه،ارسال معاملات فصلی و….)

الف – 2- انعقاد قرارداد عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، شامل : مضاربه،مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی،سرمایه گزاری مستقیم و سلف با بنگاه تولیدی.(بنگاه تولیدی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط حسب مورد می باشد.)

الف-3 – انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی – ارزی) برای تامین مالی پروژه ،طرح و سرمایه در گردش بنگاه تولیدی باشد.

الف-4- حداکثر تا میزان  حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 الف-5 – عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (براساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی ، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

الف-6- معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه مزبور در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت سرمایه گذار) به اسثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

نکته: 

اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مسقیم شامل بانک ها ،صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه  کشاورزی و همچنین موسسات اعتبازی غیربانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی است.

ب ) مالیات بر ارزش افزوده سود تضمین شده :

طبق بند 11 ماده 12 : خدمات بانکی و اعتباری بانک ها،موسسات و تعاونی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز معاف از ارزش افزوده است .

نکته: مطابق بخشنامه 77-93-260 مورخ 1393/07-09 : سایر اشخاص از بابت درآمد سود تضمین شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

ج) جریمه ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با سود تضمین شده:

براساس ماده 13 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم سود و کارمزد و جریمه های بانک ها،صندوق تعاون،صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق های قرض الحسنه ، از موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات می باشد.

بنابراین به غیر از موارد مذکور، سود تضمین شده سایر اشخاص ، مشمول ارائه در سامانه 169 می باشد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است