ادعای غیر درآمدی بودن تراکنش های بانکی نمایشگاه های خودرو

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

ادعای غیر درآمدی بودن تراکنش های بانکی نمایشگاه های خودرو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است